Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Temmuz, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kerastase Saç Ürünleri

Kerastase Paris, saç bakımında kullanıcıların aradığını bulduklarını hissettirecek eşsiz bir firmadır. Saç bakımını kolaylaştırmak ve öze kalitesini her kullanımda artıran ürünler sunar. Saç güzelliğini 3 aşamada gerçekleştiren marka, saç banyosu, bakım ve şekillendirici ile süreci tamamlar. Kerastase Serileri Kerastase markasında çok sayıda seri ve ürün yer alır. Bunların her biri özel laboratuarlarda saç onarımı alanında uzman kişiler tarafından formüle edilmiştir. Specifique Saç Ürünleri Çok yönlü ürün dökülme karşıtı ve aynı zamanda deri bakım ve onarımını sağlayan içeriğe sahiptir. Sağlıklı ve dengeli saç derisinin oluşmasına yardım eder. Saç dokusunun yenilenmesine, sağlıklı yeni saçların oluşmasına ve var olan saçların da güçlenmesine yardım eder. Kerastase Serum Saç ve saç derisinin derinlemesine bakımını sağlayan seri, tellerin deriye daha iyi tutunmasını sağlar. Zor şekil alan, hızlı kabaran ya da çabuk canlılığını kaybeden saçlara yönelik geli

SVR Sebiaclear

50 yıl önce temelleri atılan SVR, yaptığı çalışmalar ve dermatoloji alanına sağladığı katkılarla kısa sürede dünyanın en çok satan markalarından biri haline gelmiştir. Marka özellikle 2009 yılından sonra Qui Est merkezli laboratuarda sürdürdüğü çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Svr Güneş Kremi ve Xerial gibi seriler içermekte ve cilt sorunlarına karşı etkili çözüm sunmaktadır. Markanın ayırt edici özelliği üretim aşamasında araştırma çalışmalarına diğer birçok markaya göre daha fazla önem vermesidir. 50 araştırmacı ve 380 iş ortağı ile faaliyetlerini sürdürmekte ve dermakozmetik alanında büyük yenilikler sunmaktadır. SVR, ürünlerini hazırlarken insanların mutluluğuna odaklanır. Ayrıca üretim aşamasında çevredeki diğer canlılara karşı üstün duyarlılık sergiler.   Bununla ilgili 2010 yılında 14001 sertifikası alması da bunun kanıtı niteliğindedir. SVR Sebiaclear Serisi En önemli serilerden biri olan SVR Sebiaclear güçlü formüllerle kullanıcılarının ihtiyacı olan onarımı sağ

Heliocare Compact Güneş Ürünleri

Güneş korumasından çok daha fazlasını sunan Heliocare, üstün performansını yaptığı bilimsel temelli araştırmalarla gerçekleştirir. 12 yıllık Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte devam eden çalışmalar markanın bugün dünya genelinde kullanılmasında etkilidir. Neden Heliocare? Bazı ayrıcalıklı özellikleriyle fark yaratan Heliocare, topikal foto bağışıklık koruması özeliği ile ürünlerinin karakteristik yapısını oluşturur. Foto biyoloji ve dermatoloji çalışmalarına yönelik önemli çığır açan nitelikte formüller üretmiştir. Bu çalışmalar cilt sağlığında en üst düzeyde koruma etkisini getirir.   Formüllerde doğal bitkisel özlere ayrıca önem verilir ve bunlar “Fernblock Teknolojisi” ile geliştirilmiş biçimde hazırlanır. Yapısal açıdan cildin doğal dengesini kazandırmada bu teknoloji bir hayli etkili olmuştur. Ayrıca immünolojik selüler DND ve antioksidan içerikler sayesinde cilt mimarisinde yorucu ve yıpratıcı etkenler giderilir. Yeşil çay ekstresi ve eğrelti otu gibi güçlü

Bioderma Sensibio Serisi

Objektif bir bakı ş açısına sahip bir marka olan Bioderma ilk defa 70’li yıllarda gündeme gelmi ş , kısa sürede çok sayıda ki ş iye ula ş arak bugün dünya çapında üretime ula ş mı ş tır. Çıkı ş noktası olarak cilde saygıyı benimser. Markanın dikkat çeken önemli özelli ğ i biyolojiyi dermatoloji ile beraber kullanması ve formüllerini bu ş ekilde hazırlamasıdır. Bioderma ürünleri, var olan cilt problemlerini çözerken do ğ al savunmayı güçlendirip kendi potansiyelini kullanmasını sa ğ lar.   Marka Bioderma Atoderm de dâhil olmak üzere birçok seri ve ürünle fark yaratmaktadır. Bioderma’nın İ lkeleri Kendini ürünlerden ba ğ ımsız olarak de ğ erlendirmeye açık tutan Bioderma , sorgulanabilir ve buna ba ğ lı olarak da geli ş tirilebilir bir marka özelli ğ ine sahiptir. Temelde ş u ilkelerle öne çıkar: 1.     Cilt sorunlarının kayna ğ ına yönelik olarak dermatolog ve biyologlar tarafından olu ş turulan biyolojik patent ilkesi 2.     Kontrol dı ş ında cilde olumsuz etkisi bulu